دیروز آخرین امتحان ترم دوم را دادم. تو این مدت حتی نرسیده بودم وبگردی کنم چه برسه به وبنویسی. تغییر بزرگی بود. دانشجو شدن تو مقطع ارش

د و رشته ای که هیچ ربطی به رشته لیسانس نداره مسئولیت سنگین وقتگیر و البته خوشایندیه. من چون نیمه دوم بدنیا اومدم و شناسنامه ام تولدم رو شهریور نشون میده همیشه جزء کوچکترین بچه های کلاس بودم و حالا در این مقطع من شده بودم بزرگترین شاگرد کلاس. کلا همه چیز جدید بود. ولی خداییش اگر تو مقطع لیسانس اینقدر درس خونده بودم همیشه اسمم بعنوان 10 نفر برتر روی برد دانشگاه بود. حالا من اینقدر از بقیه بزرگترم و جزء نسل دایناسورها که براشون باورنکردنیه نمره های ما رو استاد میزد پشت در اتاقش یا اینکه از 4 صبح باید میرفتیم جا میگرفتیم برای ثبت نام ترم. ولی خوش میگذره کنارشون درس خوندن هرچند که حفظیات من افتضاح باشه. 

از تمام عزیزانی که این مدت سر زده بودند و کامنت گذاشته بودند و جواب نگرفته بودند معذرت میخوام. امیدوارم از این ببعد زود به زود تر بنویسم. واقعا دوست ندارم اینجا رو تعطیل کنم.

 

* عنوان در جواب به یکی از کامنتها که گفته بود مردی؟