خب این هم بالاخره عکسهای تولد محمد علی.

محمدعلی، بردیا، یه محمد علی دیگه