آقا من هرچی شعر ازدوران بچگی بلد بودم برای محمدعلی خوندم. اون ناقلا هم تقریبا همه رو حفظ کرده و حالا به قول خودش شعر جدید میخواد. لذا بدینوسیله از کلیه خوانندگان محترم این وبلاگ خواهشمندم شعرهای بچه‌گانه برای من بنویسند.

برای راحت تر شدن کار شعرهایی را که تا حالا براش خوندم رو اینجا مینویسم.

-یک توپ دارم قلقلیه

- توپ سفیدم قشنگی و نازی

-بزی نشست تو ایوون

- عروسک قشنگ من قرمز پوشیده

- جوجه جوجه طلایی

- حسنی بیدندون شده

- منم بچه مسلمان

- گل گل گل گل اومد

- از پشت کوه بلند دوباره زد سپیده

- قرآن که کتاب آسمانیست

- رسیدیم کوچه دردار

- سر میگذارم بر زمین

- تو حوض خونه ما ماهیهای رنگارنگ

- بارون میاد جر جر

- کلیه شعرهای عمو پورنگ، رنگین کمان

 

 

محمد علی داشت با رنگ انگشتیهاش بازی میکرد، خیلی احساساتی شده بود گفت وای چه رنگهی قشنگی. بوسیدمش و گفتم وای چه پسره قشنگی. میگه من قشنگ نیستم من گلم.