انگار آدم چند وقت نمینویسه دیگه نوشتن خیلی سخت میشه.

خدا رو شکر مراسم عقد خیلی خوب برگزار شد. عکسهاش رو میذارم حتما. عروسمون هم خیلی خوشگل شده بود (آیکون خواهرشوهر خودشیرین کن) محمدعلی هم که خودش رو خفه کرد ازبس شیطونی کرد. سرعقد بهش میگفتیم از این پول‌ها که ریختند سر عروس و داماد جمع کن میگفت نمیخوام من سکه میخوام. بچم شم اقتصادیش قویه. امیدوارم یه چیزی بشه.

دیگه اینکه تا آخر ماه یک برنامه اسباب‌کشی هم داریم که خدا کمکمون کنه بی‌دردسر تموم شه. خونه‌ای که دیدیم دیوارهاش کاغذدیواریه و من از الآن عزا گرفتم مار کشیدنهای محمدعلی رو چکنم. آقا دارن میرن استخر و کلی هر روز پز میدن که من نترسیدم و مثل ماهی شنا کردم.

مادران عزیز دوست داشتنی کلاس هوش هیجانی روزهای دوشنبه ساعت 9 تا 11 در مؤسسه فرزندان برتر توسط آقای سلطانی ارائه میشود. فردا جلسه سومشه. همچنین کلاس بازی و اندیشه در مؤسسه مادران امروز بازهم توسط آقای سلطانی روزهای سه شنبه ساعت 4 تا 6 ارائه می‌شود. این هفته جلسه دومشه.