سلام.

خب به سلامتی و میمنت و مبارکی بعد از 2 سال طلسم شکسته شد و من صاحب وبلاگ شدم. امروز تولد 2 سالگی محمد علی است و من 2 سال است که دارم وبلاگ درست میکنم. البته باید در این باره از افرای عزیزم قدردانی کنم که به من یاد داد چطور وبلاگ درست کنم. خب بنظر میاد که دیگه از دنیای روز چیزی کم ندارم.

اینجا قراره که بیشتر از محمد علی بنویسم، البته بیشتر نه فقط.

به دلیل مقارن شدن تولد پسرک با شبهای قدر تولد در فرصت دیگری گرفته خواهد شد. (دوستان عزیز نگران نباشید.)

دیروز صداش میکنم محمد علی میگه جونم!!