خدایا یک چیزی از دیشب تا حالا فکر من رو مشغول کرده، میشه بهم جواب بدی؟ ببینم میشه یک کم فکر کنی ببینی حجم معده و مثانه محمدعلی رو باهم جابجا نکردی. مهمه‌ها.سوال