یک چیزی چند وقته فکر من رو مشغول کرده. من اصلاً متوجه نمیشم چرا تو کارتون‌های ایرانی و یا کتاب‌داستان‌های ایرانی تصویر زن محجبه کشیده می‌شه. خب این که تصویره و آدم نیست که گناه کنه. تصویر یک مادر (معمولاً کاراکتر خانم تو داستان‌ها و کارتون‌های کودکان مادر هست دیگه) معمولی هم خیلی خنده‌داره که برای آقایی مشکل‌ساز بشه. بنظر من خیلی غیرطبیعیه که تو کارتون بچه داره با مامانش تو خونه بازی می‌کنه بعد مامانش روسری سرشه. این تصویر میتونه یک مادر آراسته و زیبا باشه که هروقت خواست با بچه‌اش بره بیرون روسری سرش کنه. تصویری که الآن ارائه میشه چهره واقعی زن ایرانی نیست و بنظر من اثر بدی داره. البته آقای همسر عقیده دارند که اشکالی نداره ولی من میگم داره.

این بود انشای پاستوریزه بنده در مورد ه ش تم م*ا*رس که نه اینجا بسته بشه  و نه ما رو به جرم م # ح # ار#به دستگیر کنند.

امضاء: یک‌عدد آزاده محافظه کار که اگر حرفش رو نزنه دق میکنه.

 

دیشب برای خوابیدن زودتر محمدعلی عروسک پت رو گذاشتم تو تختش و خودش هم باقی عروسکها رو برد که باهم دوستشون کنه. (پت عضو جدید بود.) صبح پت بیچاره افتاده بود پایین تخت در یک وضعیت بسیار نامناسب. (ش--ل--و--ا--ر--ش پایین بود) این یعنی چی؟