قرارمون این نبود. من تقریباً مطمئنم که بهم گفته بود این هزینه‌ای که میگم برای کل کلاسه، وگرنه اصلاً موضوعیت نداشت که بهم بگه تو پیک برتر یا مجله شهرزاد آگهی بدم و چقدر خوب شد که این کار رو نکردم. فکر کردم تا کارش رو روی محمدعلی نبینم نمیتونم براش تبلیغ کنم. پنجشنبه مربی نمایش خلاق و یوگا اومد خونمون که بقول خودش مشاوره داشته باشیم و کلاسها رو شروع کنیم. تقریباً بیشتر وقت به تعریف از کارهاشون گذشت که من ترجیح میدم اصل رو بر صداقت و اینکه کار این خانم واقعاً خوبه بزارم. وقتی خواستیم قیمت رو نهایی کنیم میگه هر بچه‌ای برای 8 جلسه یک ساعته یوگا هشتادهزار تومن و برای 8 جلسه یک ساعته نمایش خلاق صدهزار تومن. کلاسها هم 4 نفره است. خیلی جا خوردم. هرچی حساب و کتاب کردم برام معقول نبود. بهش گفتم هزینه خیلی زیاده. گفت خیلیها این هزینه رو پرداخت می‌کنند. من به شما گفتم تو پیک برتر منطقه فرمانیه آگهی بزن. نمیدونم راجع به من چی فکر کرده بود. خیلی برام جالب بود که توقع داشته من تو پیک برتر آگهی بزنم با حدود 400.000 تومن هزینه، خانه‌ام را هم دراختیار ایشون قرار بدم و بعد ایشون نفری 180.000 تومن از هر بچه‌ای و البته محمدعلی بگیره. میگفت یک کلاس باله تو تهران نو هست که قیمت‌هاش نجومیه. و اینکه من برای هر بچه‌ای حقیقتاً انرژی میزارم. بهش میگم خانم شما توی یک ساعت قراره برای 4تا بچه وقت بزاری، پس بطور میانگین میشه هر بچه‌ای یک ربع. یک ربع ده هزار تومن برای یوگا و یا دوازده‌هزار و پونصد تومن برای نمایش خلاق بنظر من خیلی زیاده. تازه بچه که قرار نیست همین یک کلاس رو بره. اگر برای هر کلاسی قرار باشه اینقدر هزینه بشه که وحشتناکه. تازه اصلاً قبول که ممکنه این پول برای کسانی بسیار ناچیز باشه. کسی از من نخواسته که برای پولهاش مصرف پیدا کنم. حالا اگر خیلی پولداره پس باید پولهاش رو بیاره بده به من. هزینه کلاس باید معقول باشه نه اینکه براساس ثروت مشتری تعیین بشه. متاسفانه این روش قیمت تعیین کردن خیلی داره تو ایران مد میشه. این همه حرف زدم که بگم کلاس نمایش خلاق فعلاً خبری نیست.