دیگه دارم کم‌کم بساطم رو جمع می‌کنم که دنبالش راه بیفتم و بشم از مریدهاش. مدتها بود همچین حسی تو من ایجاد نشده بود. حتماً یک حکمتی بوده که اونروز من همینجوری بی‌هدف خاصی برم تو فروشگاه گلدونه‌ها و چشمم بخوره به سی‌دی کودک متعادل و بخرمش. دیشب سی‌دی جلسه هفتم که مربوط به تغذیه بود رو دیدم. وقتی حمیدرضا اومد خونه هم یکبار دیگه باهم دیدیم. انگار تمام جملات با اینکه کاملاً برام جدید هستند ولی گمشده‌های مغزم بودند که خودم هم نمی‌دونستم. متأسفم که چرا زودتر با ایشون آشنا نشدم. البته خیلی تلاش کردم تو کلاسهاشون شرکت کنم ولی هیچوقت با برنامه‌های من جور نبود. از حالا به بعد میخوام ازدست ندمشون. اصلاً دروغ چرا تازه هوس هم کردم چندتا بچه‌ دیگه داشته باشم که مطابق با روش آقای سلطانی بزرگشون کنم.

من توی چند پست قبل مفصل راجع به سی‌دی‌ها توضیح دادم ولی برای یادآوری دوباره اگر برای تهیه‌شان در فروشگاه گلدونه‌ها به نتیجه نرسیدید، میتونید با شماره تلفن ٢٢۵۶٠۵۶٠ تماس بگیرید.