آدرس محل برگزاری کلوپ مادران در روز جمعه 89/02/١٠ ساعت 6 تا 8 بعد ازظهر

خیابان ظفر (دستگردی)- بین شریعتی و مدرس- خیابان گوی آبادی- پلاک 39- واحد3

همه مادرها و بچه هایشان دعوتند. فقط برای من کامنت بگذارید که حدود تعداد و رنج سنی بچه ها را بدونم.

 

خبر خیلی خوب اینکه برنامه روز جمعه یک مهمان بسیار عالی داره!!!

اصلاحیه: دیدید داشت چی میشد. خوب شد منصوره جون به من گفت وگرنه فردا من میشستم منتظر و همه سی ام میومدند. تاریخ همانی هست که از قبل قرار بود. یعنی جمعه دهم اردیبهشت. شرمنده اگر باعث گیجی شده بودم. گیجی از خودم بود.