این خانه اسباب بازی توسط شاگردان آقای سلطانی اداره می شود و روزهای یکشنبه خود آقای سلطانی اینجا حضور دارند.

درهنگام فضولی و استراق سمع متوجه شدم از این هفته یک کلاس آموزش زبان اشاره نوزادان هم قراره برگزار بشه. فکر میکنم برای بچه های زیر یکسال باشه. برای اطلاعات بیشتر با شماره 22560560 تماس بگیرید.