جلسه دوم کلوپ روز جمعه ٨٩/٠٢/١٧ ساعت ١٠ تا ١٢ در پارک قیطریه برگزار شد. آقای سلطانی در فرهنگسرای ملل (امیرکبیر سابق) برای پدرها صحبت کردند و مادرها و بچه‌ها هم با هدایت دو آقا و خانم بازیهای دسته‌جمعی متنوعی انجام دادند. بعد از جلسه پدرها هم هرکسی سؤالی داشت از خود آقای سلطانی پرسید. بعد از پایان برنامه همه (تا جایی که من دیدم) شاد و سرحال بودند. نفس حضور توی یک پارک زیبا در اردیبهشت ماه آنقدر نشاط آور بود که به ترک تختخواب صبح یک روز تعطیل بیرزه به اضافه اینکه حضور پدر و مادر و کودک درکنار هم و بازی کردن باهم تجربه عالی بود.

جلسه بعدی پارک قیطریه روز جمعه 89/03/28 ساعت 10 تا 12 هست.

اما جلسه بعدی کلوپ مادران روز جمعه 89/02/24 ساعت 6 تا 8 عصر بدون حضور بچه ها و تنها با حضور مادران برگزار می شود. حضور در جلسه هیچگونه شرطی ندارد و برای همه آزاد است.

آدرس: خیابان شریعتی- خیابان ظفر (دستگردی)- خیابان گوی آبادی- پلاک 39- واحد 3 - طبقه اول

من باید تعداد سی دی های درخواستی "کودک متعادل" را به نغمه جون اعلام کنم. لطفا اگر کسی مایل هستداشته باشه حتماً امروز اعلام کنه.

موضوع جلسات اول تا پنجم ( بسته شماره 1) به این شرح می باشد:

1- کودک آرزوها

2- رشد

3- ذهن

4-نظم

5- اهمیت بازی

6- پرسش و پاسخ

جلسات بعدی در ادامه این جلسات هست.

هزینه بسته تصویری 15000 تومان و سی دی های صوتی 12000 تومان می باشد.