جلسه سوم کلوپ مادران در تاریخ ٨٩/٠٢/٢۴ طبق برنامه اعلام شده برگزار شد.

شرکت کنندگان عزیز این جلسه:

١- شیرین جون مامان آیین

٢- نازنین جون مامان راشا

٣- مریم جون مامان؟

۴- فریما جون مامان بردیا

۵- مریم جون مامان آوا

جلسه بدون حضور بچه‌ها و البته خیلی از مادرها برگزار شد. برای نغمه جون هم یکدفعه کاری پیش اومده بود که نتونسته بودند بیان.

ولی ما یکعالمه باهم صحبت و تبادل اطلاعات کردیم و کلی به دانش!! مادریمون اضافه شد. مهمون جدیدمون هم مریم جون بودند که یک کار خیلی نو و مفیدی رو پایه‌گذاری کردند درمورد خدمات دوران بارداری. این خدمات هم شامل اطلاع رسانی‌ در مورد دانستنیهای ضروری این ایام میشه و هم آشنایی با مراکز مختلف و هم وسایل لازم برای مادر باردار. آشنایی بسیار خوبی بود. من پس از خبردار شدن بیشتر از برنامه‌ها و همایشهاشون اطلاع رسانی میکنم.

تصمیماتی که گرفته شد:

١- پایه و اساس این دوره‌ها و بازیها روش آقای سلطانی باشه.

٢- درنتیجه همه شرکت کنندگان باید با دوره کودک متعادل آقای سلطانی آشنا باشند.

٣- پس اگر کسی در این وره‌ها شرکت نکرده سی‌دی‌هایش را تهیه کند.

۴- در کلوپ برنامه عملی بازی با بچه‌ها و در آخر یا اول جلسه هم پرسش و پاسخ و گفتگو باهم را داشته باشیم برای انتقال تجربیاتمون.

۵- نتیجه اینکه باید سی‌دی‌ها را توی خانه نگاه کنیم و روشون فکر کنیم و یاد بگیریم و تو کلوپ برنامه نمایش ‌سی‌دی نداریم.

کسانی که می‌خواهند تو برنامه آینده شرکت کنند بگویند که سی‌دی تصویری جلسه ١ تا ۵ را می‌خواهند یا صوتی. من سعی می‌کنم سی‌دی‌ها را زودتر از جلسه آینده به دستتان برسانم.

جلسه بعدی دو هفته دیگه در تاریخ ٨٩/٠٣/٠٧ در مکان قبلی و همان ساعت قبلی ۶ تا ٨ عصر برگزار می‌شود.