این خانه اسباب‌بازی توسط شاگردان آقای سلطانی اداره می‌شود.