جلسه چهارم کلوپ مادران در تاریخ جمعه ٨٩/٠٣/٠٧ از ساعت ۶ تا ٨ عصر با حضور مادرها و بچه‌ها برگزار می‌گردد. سی‌دی‌ها هم همونجا داده می‌شود. حضور کلیه مادرها بچه‌هایشان تا حدود ٨ سال بسیار باعث خوشحالی خواهد بود. فقط لطفاً اعلام کنید.

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان گوی‌آبادی، پلاک ٣٩، واحد ٣، طبقه اول

لطفاً تاجاییکه امکان داره سروقت تشریف بیارید تا ساعتمون مفیدتر باشه و وقت به انتظار نگذره.