از اونجایی که فکر کردم همهمون میخواهیم همدیگه رو ببینیم و دلمون برای هم تنگ شده ترجیح دادم برنامه زیر سه سال و بالای سه سال رو از هم جدا نکنم. نتیجه اینکه پنجشنبه ٨٩/٠٣/٢٠ ساعت ۶ عصر جلوی درب حقانی پارک بهشت مادران منتظر همه مادرهای عزیز همراه با کوچولوهاشون هستیم. لطفاً هرکسی تصمیم داره بیاد یک کامنت بذاره تا اگر دیر و زود شد منتظرش بمونیم.

مطمئنم که پنجشنبه عصر خوبی رو با بچه‌ها در پارک خواهیم گذروند، پس همه بیایید.

حضور همه بچه‌ها باعث خوشحالی ماست ولی فکر کنم بچه‌ بزرگتر از ٧ سال حوصله‌اش سر بره، بازهم تصمیم با خودتون.