جهت یاد آوری

جلسه ششم کلوپ مادران روز جمعه ٢٨/٠٣/٨٩ از ساعت ١٠ تا ١٢ صبح در پارک قیطریه، فرهنگسرای ملل برگزار خواهد شد. آقای سلطانی برای پدرها صحبت می‌کنند و مادرها و کودکان هم بازی دسته‌جمعی می‌کنند. این جلسه هزینه‌ای ندارد.