جلسه هفتم کلوپ مادران روز پنجشنبه ٨٩/٠۴/٠٣ از ساعت ۵ تا ٧ عصر در پارک بهشت مادران برگزار خواهد شد.

از ساعت ۵:١۵ تا ۶ بازی خواهیم داشت و از ساعت ۶ تا ٧ برنامه پرسش و پاسخ و صحبت در مورد سی‌دی‌های آقای سلطانی.

کلاسها در ٢ رده سنی زیر ٣ سال و بالای ٣ سال برگزار خواهد شد.مربی‌ها از شاگردان آقای سلطانی و توصیه شده ایشون هستند و برنامه‌ها کاملاً بر روش تربیتی کودک متعادل آقای سلطانی خواهد بود.

به دلیل اینکه کنترل بچه‌ها در پارک مشکل است ظرفیت هر کلاس ٧ نفر می‌باشد.  پس لطفاً حضورتان را اعلام کنید.

هزینه: ۶٠٠٠ تومان

شماره تلفن کلوپ مادران: ٠٩٣٨٠۴٣٢٠٠٧