آموزش اسکیت برای بچه‌های ٢ سال به بالا توسط عضو تیم ملی اسکیت

مکان: باشگاه انقلاب

مدت: ١٢ جلسه

هزینه: ٢٠٠.٠٠٠ تومان شامل زمین و مربی و ...

لطفاً هرکی میخواد زودتر برای من کامنت بذاره.

آموزشها با حضور اعصاب خردکن محمدعلی بعنوان خواهرزاده مربی می‌باشد.

بشتابید که زود تموم میشه!!