میخواهید بدونید با روزنامه باطله چه کارهایی میشه در جهت رشد، ایجاد هیجان و لذت کودکانمان کرد؟ چطور میشه با این وسیله دم دستی و ارزان کلی وقت کودکمان رو سرگرم کنیم درحالیکه این سرگرمی هدفمنده و باعث تخلیه کودک میشه. میخواهید  جملات روزنامه رو پاره نکن یا این برای مچاله کردن نیست رو فراموش کنیم و بجاش لذت بازی با روزنامه رو یاد بگیریم.

اگر جوابتون مثبه تو جلسه نهم کلوپ مادران با موضوع روزنامه بازی شرکت کنید.

جلسه نهم کلوپ مادران روز پنجشنبه 89/04/17  از ساعت 5 تا 7 عصر در پارک بهشت مادران برگزار خواهد شد. محل تجمع: درب وردی پارک از بزرگراه حقانی

بدلیل هماهنگی بهتر لطفا حضورتان رو اطلاع دهید.

آدرس: بزرگراه رسالت، ابتدای بزگراه حقانی، پارک بهشت مادران.

تلفن: 09380432007