برای کلاس فردا دوشنبه بچه‌های زیر ٣ سال اگر میاید تا عصر حتماً اطلاع بدید لطفاً.

کسانی که اطلاع داده‌اند:

  1. باران
  2. مارتیا
  3. مهتاب
  4. مانا
  5. طه