قضیه دیوونه هه و سنگ و اینا رو شنیدید؟  یک خبری اعلام میشه و چهارتا جا تعطیل میشه که ازقضا یکیش مهد شاپرکه و چهل تا جا تعطیل نمیشه که ازقضا دوتاش مپنا و بیمه ملته. حالا ما باید چیکار کنیم خدا میدونه. نتیجه تا الآن این بوده که حمیدرضا بنده خدا مرخصی گرفته و مونده خونه. فردا هم من باید این کار رو بکنم. اگه از قبل میدونستیم اقلاً مثل بچه آدم میریفتیم دزفول عروسی یک نفر خیلی عزیز.

فقط تنها خوشی که برای من داشت خستگی درکردن مربیهای مهدکودک بود. خداییش از ته دل خوشحال شدم که تینا جون میتونه استراحت کنه.

این هم از ماجراهای ما و محمدعلی:

  • صبح اول وقت، داخل خونه:

             مامان آزاده: عسل کیه:

             محمدعلی: من

             بابا حمیدرضا: من

             مامان آزاده: خوشگل کیه؟

             بابا حمیدرضا: من.

             محمدعلی: نه، تو من نیستی.

  • قبلاً راجع به یک اتاق بهم ریخته که توش پر اسباب‌بازی بود گفته بودم که هربار میگفتم محمدعلی اتاقت رو جمع کن میگفت بابانوئل اینها رو ریخته اینجا. حالا پریشب آقا پاشون رفته روی یک اسباب‌بازی و دردشون اومده برگشته با عصبانیت به من میگه چرا اینها رو جمع نمیکنی؟

           مامان آزاده:عصبانی

  • صبح اول وقت یک روز تعطیل:

           مامان آزاده: طبل بزرگم خیلی قشنگه، وقتی که میزنم اینجور صدا میده دامبل دامبل.

                        ویالونی دارم خیلی قشنگه، وقتی که میزنم اینجور صدا میده دیم دیری دیم دیری دیییییییییییم. ویالونم خراب شد.

            محمدعلی: دوباره، دوبار  قهقهه 

          مامان آزاده جوگیر: یک پسری دارم خیلی زرنگه وقتی میگیرمش اینجور صدا میده. (یک صدای مسخره)

         محمدعلی: یک مامانی دارم خیلی سرتقه!!متفکر

  • مامان آزاده: محمدعلی به چرخ خیاطی دست نزن، تنظیمهاش بهم میخوره.

          محمدعلی: دارم خیاطی میکنم که قوی بشم.

          مامان آزاده:سوال