به دلیل اینکه هوا خیلی گرمه و در فضای پارک ممکنه بچه‌ها گرمازده شوند برنامه امروز کنسله.

امیدوارم زودتر بتونیم یک مکان بهتری رو بجای پارک پیدا کنیم.

از باران، مارتیا، مانا، مهتاب و طه صمیمانه معذرت میخوام.