داره میرسه. تا چند ساعت دیگه شاید. میدونم که لایقش نیستم. خوب میدونم این رو. ولی خوشحالم که یکجوری بُر خوردم بین بقیه. روزهای خوب مهمونی خدا داره میرسه و من خودم رو براش مهیّا نکردم. دوست داشتم با یک روح زلال و دل پاک وارد میشدم. دلم میخواست صاحبخانه متوجه آلودگیها و زشتیهام نشه. ولی چی رو میشه از ازش پنهان کرد. خدایا همونقدر که به زشتیهام و آلودگیهام واقفی، اشتیاقم رو پاک شدن میدونی. میدونی که چقدر دوست دارم جزء بندگان خالص تو باشم. خدای مهربون من این ماه رمضان رو فرصتی برایم قرار بده که بتونم ازش برای پاک شدن استفاده کنم. خدایا اجازه نده من با این وضعیتی که وارد این مهمونی شدم، خارج بشم. خدایا کمکم کن روز عید فطر احساس سبک شدن از بار سنگین گناهان رو با تمام وجودم حس کنم.