چیزهایی که نمیدونستیم و از محمدعلی‌خان یاد گرفتیم.

  • نمیدونی من گناه دارم، باید به بچه‌ات احترام بذاری.
  • مگه تو سواد نداری، پس چرا نقاشی من رو رنگ نمیکنی!!
  • این وسیله (همزن دستی مدل قدیمی که دسته برای چرخوندن داره) مثبت دکتره. یعنی فقط دکترها باید بهش دست بزنن. (در راستای مثبت ١٢ بودن بعضی کارتونها)
  • من ١٢ سالم شده چون میخوام رو کیک تولدم ١٢ تا شمع بذارم.
  • تو که مامان به این خوبی هستی چرا عصبانی میشی، مامان خوب هیچوقت عصبانی نمیشه.

دعای یک مادر مستأصل:

خدایا به دوبلورهای ما ادب، به مسئولین نظارت بر پخش سی‌دی‌ها فهم و شعور، به واردکنندگان اسباب‌بازی وجدان، به سازندگان خارجی رحم، به سازندگان داخلی سلیقه، به من و حمیدرضا توان و دانش برای مقابله و وقت و حوصله وافر برای کودکمان، به اطرافیان ما سرگرمی به مقدار لازم (تا فرصت تربیت بچه ما رو نداشته باشند) عطا فرما.

خدایا ما رو از شر بن١٠ و اسپایدرمن و بتمن خلاص فرما. خدایا این بن١٠ دیگه از کجا رو سر ما نازل شد. (مامان سرور عزیز به توصیه شما تا حالا مقاومت کرده بودم)