"سهم من در تولید امنیت و عدالت، توصیه رعایت قوانین به دیگران است" نقل از تبلیغات شهرداری تهران در خیابان رسالت

"تذکر لسانی    وظیفه همگانی" نقل از نوشته روی اتوبوسهای تهران

بنظرم تا وقتی که فضولی توی کار دیگران و امر و نهی کردن به بقیه توی فرهنگ ما ارزش حساب میشه، ما همچنان ملّت فضولی باقی میمونیم که از وقتی پامون رو از خونه میزاریم بیرون چشم همه رو درمیاریم اینقدر که تو همه کارشون کنجکاوی میکنیم. موقعی هم که خونه هستیم گوشمون بیرون رو رصد میکنه که کی چی گفت.

تبلیغ رادیویی یخچال امرسان اینه:

"خبر داری زری خانوم عروس آورده:

نه! حالا عروسش چی آورده"

یعنی مایه خجالته بخدا. من که دلم میخواد سرم رو بزنم به دیوار.

خیلی راه داریم، خیلی خیلی مونده تا یاد بگیریم به همدیگه کار نداشته باشیم.