دستبند بن١٠ رو دستش کرده و خیلی با عشق یک نگاه به عکس بن١٠ میکنه و یک نگاه به دستش. بعد رو به من میگه مامان بن١٠ از دستبند من دستش کرده.نیشخند 

در جواب دوستانی که پیگیری کردند: برنامه های کلوپ مادران تو وبلاگ "ب مثل بازی" اعلام میشه و هر هفته هم برگزار میشود.