یکی یه این سانسورچی‌های محترم بگه وقتی میخوای صحنه‌های زیبای بهم رسیدن رو سانسور کنی خب صحنه‌های منت‌کشی و انتظار رو هم سانسور کن که من اینطور خون‌جگر نشم وقتی کارتون "جورج کنجکاو" رو میبینم.