پرده اول:

ساعت ١٢:٣٠

بابا حمیدرضا میخواد که محمدعلی رو بخوابونه. بابا و محمدعلی رو تخت محمدعلی خوابیده‌اند و بابا قصه میگه.

مامان آزاده تو آشپزخونه ظرفها رو تو ماشین ظرفشویی میچینه.

 

پرده دوم:

ساعت ١:٣٠ بامداد

مامان آزاده میخواد بره بخوابه که یکی پشت سرش میگه مامان من میخوام پیش تو بخوابم. درنتیجه مامان و محمدعلی تو تخت مامان میخوابند.

بابا تو تخت محمدعلی خوابش برده.

پرده سوم:

ساعت ٣ بامداد

مامان با صدای جیش دارم محمدعلی بیدار میشه و میخواد ببرتش دستشویی که میبینه بابا هم اومده تو تخت خودشون خوابیده.

نتیجه اخلاقی: اینکه صبح کجا بیدار میشید هیچ ربطی به اینکه شب کجا خوابیده‌اید نداره!!