موبایلم رو امروز جا گذاشته‌ام خونه. کسانی که باهاشون کار دارم شمارشون تو گوشیه. کسانی هم که با من کار دارن فقط شماره موبایلم رو دارن.

 

میگم محمدعلی میخوایم بریم برات لباس بخریم که آقای امیری اومد عکس بگیره ازتون بپوشی. میگه برای اینکه خوشتیپ بشم باید برام کرامات بخری. با کرامات شیک میشم مثل دامادها.