امروز یکنفر که آدم مهم و باتجربه‌ای بود بهم گفت که با این روحیه‌ام بهتره برم یک مهدکودک بزنم. بغل اینقده خوش خوشانم شده که نگو.

روز جمعه این هفته یعنی نهم اردیبهشت ساعت ١٠ تا ١٢ برنامه پارک قیطریه آقای سلطانی هستش. بعدا نگین خبر ندادیها.

پنجشنبه هم که برنامه کلوپ مادران برای بچه‌های گوگولی زیر ٣ سال هست. اگر دوست داشتید ساعت ٣ پارک بهشت مادران باشید.چشمک

 

  • بهش میگم محمدعلی امروز خوش گذشت؟ میگه خیلی خوش گذشت، من که دیگه تحملش رو نداشتم.
  • داریم با حمیدرضا راجع بهش حرف میزنیم. اسم نمیاریم که مثلاً نفهمه. میگه مامان دارین راجع به کی حرف میزنید؟ من دوست دارم بدونم. آخه خیلی کنجکاو شدم.