همینجوری گفتم یک سر به سایت کتابک بزنم، این خبر رو پیدا کردم. فکر کنم برای بچه‌ها خیلی جذاب باشه. (مطمئنم خیلی بهتر از برنامه‌هایی مثل عمو پورنگ و فتیله و ... است.) اگر خواستید استفاده کنید. تا اونجا میشه با مترو رفت و ایستگاه ١۵ خرداد پیاده شد.

هرکی رفت امیدوارم بهش خوش بگذره.

آدرس سایت اتمک هم اینه: http://zendegibakoodakan.org

مامان ارشک، مامان پریسا و پارسا، مامان رادین، مامان سینا دیروز خیلی از دیدنتون خوشحال شدم. کلاس به من که خیلی چسبید. امیدوارم برای شما هم قابل استفاده بوده باشه. دوستتان دارم. خیلی زیاد.