1. مامان میدونی به پی‌پی‌ جوجه‌ها میگن گ و ز (باعرض معذرت البته)
  2. بنچ (منظور همون منچه) فقط مناسب منه. بچه‌های مهدکودک یا از من بزرگترن یا کوچکتر. بنچ براشون مناسب نیست.
  3. جوجه مانی محلیه. از محلی خریدتش. محلی یک شهریه تو کره زمین.