خدایا ممنونم که یادت بود. ممنونم که وقتی پارسال تو کلاسهای خانم رویا شهری تو مدرسه مشارکتی نشسته بودم و از نگاه و اندیشه ایشون نسبت به بچه‌ها لذت میبردم و آرزو میکردم ایکاش محمدعلی همچین مربیهایی داشت، آرزوم رو شنیدی و دیروز با معرفی خانم شهری بعنوان مسوول برنامه ریزی آموزشی اتمک حسابی غافلگیر و خوشحالم کردی. خدایا دوستت دارم