اولش که قضیه بچه دار شدن مطرح میشه فکر میکردم که خب همه بچه دار شدند، من هم مثل همه. همون روزهایی که حمیدرضا هی نگران بود و من نگرانیش رو درک نمیکردم. بعد که درگیر داستان شدم احساس میکردم سخت ترین کار دنیا بچه داریه. اون وقتهایی که نمیدونستم در مقابل خیلی از کارهاش باید چه عکس العملی نشون بدم و احساس درموندگی میکردم. نسبت به هیچ چیز اطمینان نداشتم و فکر میکردم این بچه داره از دست من خل میشه. و البته من هم از دست اون. بعد که دارم تکنیک یاد میگیرم حداقل امیدوار شدم که اینکار میتونه خیلی لذتبخش هم باشه. وقتی به یک روش اطمینان دارم و با آرامش و محکم پاش می ایستم و نتیجه میگیرم، کیفی میکنم ها.

کلید نهم رفتار با کودک: بیاد بسپارید که هرگز هرگز گمان کودکانه به فرزند مبرید.

مطمئن باشید که بچه ها چون پارازیتهای ذهنشون از ما خیلی کمتره و به همین دلیل گیرندگیشون خیلی خیلی قویه، همه چیز را میفهمند. به بچه ها بعنوان یک پیر رند 80 ساله نگاه کنید. (من اجازه ندارم تمام 40 کلید رفتار با کودک خانم دادبه رو اینجا بگذارم)

 

یکی از مشکلات ما با محمدعلی حس رقابت جویی خیلی شدیدش بود و اینکه باید تو همه چیز برنده میشد. خب ما هم همیشه توضیح میدادیم که نمیشه که همیشه شما برنده باشی و خب حالا اتفاقی نیفتاده دفعه دیگه بیشتر سعی کن و از این حرفها. دیروز یاد گرفتیم که نباید اینها رو میگفتیم و اصلا توجه نشون میدادیم. باید درکمال بیتوجهی و نادیده گرفتن به بازی کردن ادامه میدادیم و وانمود میکردیم که خیلی هم داره بهمون خوش میگذره و شما رو هم که اصلا نمیبینیم. درنتیجه ایشون که دوست داشت بازی کنه وقتی میدید اوضاع اینجوریه خودش میومد و دوباره بازی میکرد. از اون تجربه هایی بود که خیلی چسبید خواستم به شما هم بگم شاید بدرد کسی خورد.

 

یک مجله ای رو من دیروز باهاش آشنا شدم بنام "نبات کوچولو". تو سه رده سنی 3-6 و 6-8 و 8-12 سال چاپ میشه و بسیار مجله خوبی هست. اگر دوست داشتید تهیه کنید.

من سعی میکنم هر خبری که بدستم میرسه رو تو سایت b-meslebazi.ir بذارم. لینکهایی رو هم که برای مادرها مفیده گذاشتم. اگر دوست داشتید سر بزنید و اگر هم چیزی بنظرتون خوب بود توی بخش تماس با ما بگید که من تو سایت بذارم.