به یاری خالق عشق

و جهان محمدعلی

را کم داشت

پس به دنیا آورد او را

تا شفا بخشد هستی را

زندگی کند بهترین ها را

پاس میداریم تولدش را

متن بالا را یک مادر بچه شیفته ننوشته. این متن اتمک تو کارت تبریک تولد محمدعلی بود و من خیلی دوستش دارم.

دیشب آقای پسر صریحا اعلام فرمودند که دوست ندارن کسی بهشون دستور بده و از ما پرسیدند که از کی یاد گرفتیم که هی دستور بدهیم و ما هم بجای جواب سرمان را پایین انداخته و خجالت کشیدیم و در دلمان به تربیتمان آفرین گفتیم که ایشون میتونن خواسته‌ها و نیازهاشون رو اعلام کنند و بر روح کسی که این نوع تربیت را باب کرد که نتیجه‌اش ضایع شدم مادر و پدرهاست صلوات فرستادیم.

درحال حاضر که بنده در خدمت شما و مپنا و عزیزانی که برای تبریک تلفن میزنند و اتمک که برای هماهنگی زنگ میزند هستم خانه ای دارم بهمریخته تر از خانه‌های زلزله زده که در آن هیچ نشانی از جشن تولد نیست. به خانه من اگر میآیید امشب سعی کنید جایی را نگاه نکنید و فقط بخندید و غذایی را که از شیلا آورده‌اند بخورید تا ترک برندارد حباب آبروی من. باشد که خدا عوضتان دهد و همواره خانه‌هایتان مرتب و پر از بوی غذاهای خانگی باشد.

تازشم این وبلاگ امروز 3 ساله شد.