صبح آقا یک سینی گرفته دستش پر از کیسه‌های بادام زمینی. بعد رو میز هرکی یدونه میگذاشت. هرکی هم ازش میپرسید این چیه بیحوصله جواب میداد بهش میگن بادام زمینی. آی‌کیو نمیگفت قضیه چیه! ما هم خودمون کشف کردیم که تغذیه مهرماهمونه. با اینکه خودشون دادند ولی بازهم من خجالت میکشم که مدیر یزرگه پارسال داره رد میشه میبینه من نشستم برای خودم بادام زمینی پوست میکنم و میخورم. خداییش تغذیه ضایعیه.