از اونجایی که خیلیها گفتند دیگه نمیتونن وبلاگ شیدای عزیز رو باز کنند، آدرس زیر معرفی میشود:

http://mrsshin.persianblog.ir/

بروید و بخوانید و حالش را ببرید باشد که رستگار شوید.