عصر یک روز تابستان درحال فوتبال بازی کردن با پدر (جهت ثبت در تاریخ)

اولین نامه به یکی از دوستان مهد شاپرک

متن اولین نامه

جناب موش اثر محمدعلی نورعلیزاده

آلن دلون رو میشناسید؟ این محمدعلیشونه

جناب باغبان و پسرخاله درکنار کرت محمدعلی

محمدعلی وبرج میلاد (جشن فرزندان مپنا)

محمدعلی و تصویرش در آیینه و باباش

جناب ببر (جشن روز کودک)

محمدعلی و جوجه شترمرغها (توضیح اینکه محمدعلی یکدونه است و شترمرغها چندتا)

محمدعلی درحال آتش درست کردن (اردوی طالقان)

بچه ها درحال یافتن قورباغه (اردوی طالقان)

چی بگم؟

رابطه این عکس با محمدعلی: عکاس محمدعلی بوده

جناب خوش تیپ

 

آن روی چهره