توی برنامه دیماه که آوند اعلام کرده نوشته 18 دیماه بازدید از خانه محمدعلی. یعنی واقعا همین یکی برای من کم بودها. حالا میخوام برم بهشون بگم زحمت نکشید من از همه جای خونه عکس میگیرم براتون میارم همونجا تو مهد بشینید نگاه کنید، آقای پسر ناراحت شدن. کلی ذوق کرده که میخوان بیان خونمون دوستهاش. البته فکر کنم داره برای چیز دیگه ای نقشه میکشه، چون داشت میگفت اسباب بازیهام به همه بچه ها نمیرسه.متفکر بهش گفتم پس من کلید رو میزارم تو کیفت تا با بچه ها بیاید و خونه رو ببینید و برگردید. حالا نمیدونم برنامه شون چجوری هست؟ باید برم از مامانهایی که قبلا از خونشون بازدید کردند بپرسم چیکارها باید بکنم.

چهارشنبه من کلاس خودشناسی داشتم، حمیدرضا هم جلسه داشت در نتیجه محمدعلی رفته بود خانه پدربزرگم پیش مامانم تا ما هم بریم اونجا. ساعت هفت و خرده ای رسیدیم و دیدیم به به. آقا نشستند و دارن با چه هیجانی فیلم اسپایدرمن از شبکه نمایش میبینن. ما رو که دید شروع کرد شلوغ کردن که میخوام ببینم و اینها. من هم فکر کردم الآن تو این حالت اصلا نمیشه منعش کرد و نتیجه خوبی نداره. این بود که نشستم کنارش و نشوندمش تو بغلم و گفتم بیا باهم ببینیم. تمام فیلم هم در حال گفتگو بودیم که اینها الکی هستند و هر صحنه رو توضیح دادم که این آقاهه الآن اگر تو فیلم نبود که با این ضربه داغون شده بود ولی اینجا هیچیش نشد و اینها. فرداش بهم میگه مامان دیشب چه حالی داد اسپایدرمن دیدم.

خبر دیگه اینکه من شدم یکی از عوامل فروش سی دی های استاد محمود سلطانی. موضوع سی دی ها و قیمتشون رو میزارم اینجا. اگر خواستید بهم بگید که بدستتون برسونم. البته توی برنامه های کلاس ب مثل بازی هم میتونید تهیه کنید.

 1. تصور از خود       3000 تومان
 2. مادر باردار           15000 تومان
 3. نوزاد                  16000 تومان
 4. کودک                 15000 تومان
 5. جسم                   15000 تومان
 6. تربیت و تشویق     6000 تومان
 7. شخصیت             12000 تومان
 8. هوش و یادگیری    6000 تومان
 9. خلاقیت               6000 تومان
 10. درک احساسات      6000 تومان
 11. کودک و تفکر اقتصادی        12000 تومان
 12. امنیت و بهداشت جنسی        12000 تومان                 

 

یک چیز دیگه هم اینکه ثبت نام دوره جدید 6 جلسه ای بازی، نشاط امروز - آرامش فردا در سایت شروع شده. چون ظرفیتش 15 نفره اگر دوست دارید زودتر ثبت نام کنید.

http://b-meslebazi.ir/