از همه دوستهای عزیزی که کامنت گذاشته اند معذرت میخوام که جواب ندادم. خوب نیستم. یکجورهایی قاطی پاطی شدم. شاید لازم بود این اتفاق بیفته تا من هم چشمم واقعیتها رو ببینه. بدونم اینکه من سعیم رو میکنم میتونه به تنهایی کافی نباشه. گاهی بعضی چیزها تا ترکیبشون وجود نداشته باشه اثر گذار نیستند. اما خوب میشم. فقط زمان لازم داره. شاید کمی طول بکشه اما میشه. برمیگردم، با حال خوب