با تشکر بسیار زیار از افسانه و وحیده عزیزم متوجه شدم بازهم دسته گل به آب دادم و شماره ها رو اشتباه نوشتم. شماره های درست برای سفارش سی دی های آقای سلطانی اینه:

09199035206

66734303