ماه، ماه میهمانی خداست و همه دعوت شده ایم. ولی بعضیها میهمانان ویژه هستند. همانها که اجازه عبور از دربهای خاص را دارند و با عزت و اکرام استقبال میشوند در حالی که لبخند بر لب دارند. خوشا به سعادتشان.

مادر نازنین عزیز یکی از این میهمانان ویژه بود که از درب مخصوص عبور کرد. دلتنگی برایشان دائمی خواهد بود ولی امیدوارم در باغ رحمت الهی بهترین ها را در کنارشان داشته باشند و پذیرایی ویژه از طرف مهربانترین مهربانان گوارایشان باشد.

برای نازنین عزیزم و خانواده محترمشان صبر زیبا طلب میکنم از خداوند. از همانهایی که به پیامبر و حضرت زهرا سلام الله علیهما داد در همچین روزهایی که حضرت خدیجه مهمان ویژه شدند.