بالاخره عکس.

مامانی گلم این اولین گزارش کاریه که از تو دریافت کردم.

مهد شاپرک

این هم اولین کاردستی پسرم

اینم جناب محمد علی آقا

این هم بیحجابشنیشخند