سلام

بنا به درخواست عده ای از دوستان عزیز این هفته یعنی پنجشنبه 92/02/12 ساعت 10 تا 12 جلسه معرفی برنامه های " ب مثل بازی" و آشنایی با رویکرد کودک متعادل خواهیم داشت. این جلسه رایگان و برای همه آزاد است.

تلفن تماس:

22886979

 09199035206

از دیدار همه دوستان عزیز بسیار خوشبخت خواهیم شد