بعد از اینکه سیزن 4 لاست یکشنبه تموم شده بود دیشب بشدت به سندرم من سیزن 5 میخوام مبتلا شده بودم اساسی. اینطوری بود که صبح که رسیدم شرکت اولین کاری که کردم سیزن 5 رو سفارش دادم و حالا امشب اگر خدا بخواد و مشکل محمدعلی نداشته باشیم سیزن 5 رو میبینیم. سیزن 4 واقعا نفسگیر بود، حالا تازه من شنیدم سیزن 5 وحشتناکتره. خب چون اینجا رو همه فک و فامیل و همکار و ... میخونند و اسامی و مشخصات کاملا واقعی است خیلی نمیتونم راجع به احساساتم در مورد سریال و آدماش بگم اصرار نکنید.شیطان

یعنی تمام این زمستون اول محمدعلی سرما خورد با فاصله یکی دو روز هم من. ایندفعه که حمیدرضا هم اضافه شده تازه. بدترین قسمتش هم اینه که وقتی خیلی حالم بده و بدن درد دارم پیش خودم میگم یعنی محمدعلی هم این دردها رو کشیده بچم.و این خیلی دردناکتره.گریه 

روز چهارشنبه بالاخره دوست نازنین وبلاگی که دخترش با محمدعلی میره مهد بنام شبنم خانم مامان آوین رو دیدم. خیلی کیف میده دیدن دوستان وبلاگی. خب بخاطر اینه که اول آدم با طرز تفکرشون آشنا میشه و بعد میبینتشون. یعنی قبل از دیدن انتخابشون کرده.

میگم دقت کردید که این لیست کناری داره روز بروز کاملتر میشه. لطفا اگر به اینجا سرمیزنید و اسمتون توی لیست هست قبل از اینکه من به اوندرجه از ابتذال برسم که نظر بزرام براتون من رو لینک کنید خودتون معرفت بخرج داده و من رو لینک کنید. (ایکون ابتذال مخفی)