دیروز داشتم کتاب حسنی ما یه بره داشت رو برای محمدعلی میخوندم، حمیدرضا گفت نویسنده این کیه؟ پشت جلد رو نگاه کردم و گفتم منوچهر احترامی. میگه همین که چند روز پیش فوت کرد؟

بعید میدونم "حسنی نگو بلا یه دسته گل" رو کسی از ما باشه که بلد نباشه یا حداقل چند بار نشنیده باشه. منوچهر احترامی سراینده مجموعه‌های حسنی 23 بهمن درگذشت. امیدوارم که روحش شاد باشه. من خودم همیشه کتابهاش رو دوست داشتم و محمدعلی هم الآن خیلی دوستشون داره ولی اعتراف میکنم که تا دیروز به اسم نویسنده هیچ توجهی نکرده بودم. سعی میکنم از این ببعد هر شعر و کتاب و مطلبی رو که برای محمدعلی میخونم روی اینکه چه کسی این رو نوشته تاکید کنم تا یاد بگیره برای خالق اون اثر احترام قائل بشه. صبح توی اخبار شنیدم که توی مراسمش کلی مطلب طنز پخش شده و خودش وصیت کرده بوده که مراسمش شامل گریه و زاری نباشه.