امروز یکم محمدعلی داریم:

این اقا پسر بدجوری عاشق ماشینه. وقتی ماشین میبینه دیگه کاملا ازخودبیخود میشه.

این هم پسرک حیران

و پسر سرسره سوار

محمدعلی عاشق عروسکهای نرم بزرگ و کوچک.نیشخند

یکوقتهایی هم اینجوری. با تشکر ویژه از خاله هانیه، خاله رضوان، خاله شیرین و خاله بنفشه که اینها رو خریدند.