اگر امروز بیان و فرشهای ما رو ببرن برای شستن، دیگه رسما خونه تکونی ما شروع میشه. شنبه رو مرخصی گرفتم، آقای مدیر میگه خونه تکونی دارید؟ میگم بله. دیگه نمیگم با هزار تا کار دیگه.

اپیزودهای 5 و 6 و 7 لاست رو گرفتم امشب ببینم و کلی الآن ذوقمرگ شدم.

مخاطب خاص دارد: نمیدونم من اینقدر ناتوانم تو بیان حرفهام یا واقعا سخته بیان این مفهوم که دلم میخواد که دلت بخواد که به من حال بدی نه این که من بگم چی میخوام. (بازهم نشد نه؟)