آدم چی بگه!!

میگم محمدعلی دستم خیلی درد میکنه مامانی نمیتونم بغلت کنم.

میگه حالا امتحان کن!!خنده

/ 8 نظر / 2 بازدید
نندی

راست می گه بچه دیگه ![چشمک]

آرام

الهی.محمدعلی خاله قبول کن دست مامانت دردمیکنه دیگه ‘چرااین بچه ها مثل بچگی مممممممممممممممماماناشون نیستن ‘محمدمهدی هم جدیدا"اخ وناله میکنه که توهمش به فکرکاروتلفنی ‘عرفان هم هرچی بهش بگی میگه بچت مهمتریا خواب‘بچت مهمتریاغذا‘بچت مهمتر یا.....[عصبانی][تعجب]

دلبند

[قهقهه] ای قربونش. راست میگه بچم! امتحان کن می بینی چطور دستت خوب میشه. بغل کردن یه همچین گلی شفاست![ماچ]

فرشته ها

سلام با فرشته نازم(علیرضا )آپم. http://fereshtehaiekocholo.blogfa.com/

دلتنگی های یک عمه

گل برای گل_________@@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@

سمیه

عزیزم!!![قهقهه]